Adrian Bednarski – właściciel Kancelarii Prawno-Księgowej, absolwent kierunków prawo oraz zarządzanie firmą, Mediator Sądowy, Doradca Obywatelski oraz Certyfikowany Inspektor Danych Osobowych – posiada długoletnie doświadczenie nie tylko w pracy prawnika, ale także w księgowości, kadrach i płacach, czy controllingu. 
Obecnie jest w trakcie zdobywania kwalifikacji na doradcę podatkowego. 

 

 


 

08 Październik 2022Dofinansowanie do elektrycznych samochodów

 • O dofinansowanie można się starać do września 2025 r. - tj. okres zawierania umów/okres kwalifikowalności kosztów.
 • Okres wydatkowania środków pieniężnych jest do 30.06.2026 r.
 • Należy śledzić stronę NFOŚiGW – ponieważ nabór wniosków może zakończyć się szybciej ze względu na brak środków pieniężnych.

Czy są to kwoty netto czy brutto?

 

Warunki, by skorzystać z dofinansowania:

 • Nowe auto / Pojazd zakupiony, zarejestrowany przez dealera samochodowego z przebiegiem nie wyższym niż 50 km
 • Oznakowanie w okresie trwałości (2 lata)
 • Leasing – też musi być oznakowany w okresie trwałości
 • Rejestracja w kraju min. przez 2 lata na właściciela = beneficjenta
 • Ubezpieczenie OC i AC
 • Najpierw wniosek o dofinansowanie (kat M2 i M3) a potem działania zmierzające do zakupu czy leasingu
 • Osoba fizyczna – może mieć dofinansowane 1 auto
 • Leasing – lista firm które biorą udział w programie „mój elektryk” dostępna jest na stronie Banku Ochrony Środowiska

Wypłata następuje w formie refundacji lub w formie dopłaty przy leasingu.

 

Osoby fizyczne bez działalności gospodarczej

mogą starać się o dofinansowanie pojazdu kat M1

definicja pojazdu kat M1: 1. Kategoria M: pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła, w tym: 1) kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy;

Dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub nie więcej niż 27 000 zł w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny

Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (nie dotyczy osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny).