Adrian Bednarski – właściciel Kancelarii Prawno-Księgowej, absolwent kierunków prawo oraz zarządzanie firmą, Mediator Sądowy, Doradca Obywatelski oraz Certyfikowany Inspektor Danych Osobowych – posiada długoletnie doświadczenie nie tylko w pracy prawnika, ale także w księgowości, kadrach i płacach, czy controllingu. 
Obecnie jest w trakcie zdobywania kwalifikacji na doradcę podatkowego. 

 

 


 

10 Marzec 2022Polski Ład w 2022 – terminy w księgowości.

W dniu 15.11.2021 r. została podpisana przez Prezydenta Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, m.in. Prawo przedsiębiorców, czy Ustawa o VAT.

Powyższa ustawa stanowi tak zwany „Polski Ład”, który w głównej mierze obowiązuje od stycznia 2022 r., nie biorąc pod uwagę wyjątków, które zostały wprowadzone w życie we wcześniejszym czy późniejszym terminie niż styczeń 2022 r.

Jednym z kluczowych zmian, jakie ustawa wprowadza, jest termin 20. dnia miesiąca. Ten dzień jest kluczowy dla jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek osobowych. Do końca 2021 r. powyższe podmioty płaciły określoną składkę ZUS zdrowotną do 10. dnia poszczególnego miesiąca. Zmiana jaka została dokonana przez tą Ustawę narzuca, aby powyższe podmioty zaczęły stosować się do nowego terminu, jakim jest 20. dzień danego miesiąca.

Zgodnie z powyższą Ustawą wprowadzono również zmianę w terminach dotyczących płatności za składki ZUS społeczne. Dotychczas płatność dokonywana była do 10. dnia miesiąca, a od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek osobowych będą dokonywać płatności do 20. dnia miesiąca.

Zmiana została wprowadzona Ustawą z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zgodnie z Art. 8, punkt 4), czyli W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432, 619 i 1621) wprowadzono zmiany w Art. 47, ust. 1, punkt 4 określając 20. dzień miesiąca jako termin ostateczny do przesłania deklaracji rozliczeniowych i zapłaty składki.

Należy zaznaczyć, że zmiana zasad dotyczy tylko i wyłącznie jednoosobowych działalność gospodarczych i spółek osobowych. Osoby prawne np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cały czas dokonują rozliczeń i zapłaty do ZUS do 15. dnia miesiąca.

Stan prawny na dzień 01.02.2022 r.