Adrian Bednarski – właściciel Kancelarii Prawno-Księgowej, absolwent kierunków prawo oraz zarządzanie firmą, Mediator Sądowy, Doradca Obywatelski oraz Certyfikowany Inspektor Danych Osobowych – posiada długoletnie doświadczenie nie tylko w pracy prawnika, ale także w księgowości, kadrach i płacach, czy controllingu. 
Obecnie jest w trakcie zdobywania kwalifikacji na doradcę podatkowego. 

 

 


 

30 Wrzesień 2022Prosta Spółka Akcyjna

Przepisy prawa:

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych

Typ spółki:

Spółka kapitałowa

Forma założenia spółki:

Akt notarialny/ wzorzec umowy

Kapitał akcyjny:

Co najmniej 1 zł

Forma księgowości:

Pełna księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości

Forma opodatkowania CIT:

19%, albo 9%, albo 5%

 

Prosta Spółka Akcyjna – nowa możliwość w zakładaniu działalności gospodarczej od 2021 r. Konkurencyjnie w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy do spółki akcyjnej  na pewno różni się kwotą wniesienia kapitału, który jest stosunkowo niski w porównaniu do pozostałych dwóch spółek kapitałowych – niewątpliwie stanowi to plus zakładania tej formy spółki, gdyż wystarczy wnieść 1 zł kapitału.

Prosta spółka akcyjna musi mieć prowadzoną pełną księgowość, aczkolwiek można zastosować kilka uproszczeń księgowych wynikających z ustawy, m.in. sporządzanie „uproszczonych” sprawozdań finansowych. Zaznaczyć należy, że od 2022 roku zmieniły się przepisy związane z podpisywaniem sprawozdań finansowych przez zarząd. Już nie muszą tego robić wszyscy członkowie zarządu, a wystarczy, ze sprawozdanie finansowe zostanie podpisane przez 1 osobę z zarządu i osobę odpowiedzialną za księgi. Reszta członków zarządu zaś będzie zobligowana do sporządzenia oświadczenia o zgodności tego sprawozdania z ustawą.

Oszczędnością niewątpliwie jest fakt, że nie zawsze trzeba korzystać z usług biegłego rewidenta, tak jak to jest w przypadku dwóch pozostałych spółek kapitałowych, przykładem może być m.in. badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, gdzie dla spółki akcyjnej jest ono zawsze obligatoryjne, a dla prostej spółki akcyjnej już nie. Prosta Spółka Akcyjna będzie podlegać badaniu przez biegłego rewidenta dopiero jak przekroczy dwa warunki z trzech możliwych, tj. zatrudnienie powyżej 50 osób, sumę aktywów powyżej 2 500 000 EUR, Kwotę przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych 5 000 000 EUR.

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem takiej spółki bądź chcesz, żebyśmy poprowadzili Ci księgowość, albo chcesz wiedzieć więcej na ten temat - to skontaktuj się ze mną.

Adrian Bednarski tel. 736 858 837