Adrian Bednarski – właściciel Kancelarii Prawno-Księgowej, absolwent kierunków prawo oraz zarządzanie firmą, Mediator Sądowy, Doradca Obywatelski oraz Certyfikowany Inspektor Danych Osobowych – posiada długoletnie doświadczenie nie tylko w pracy prawnika, ale także w księgowości, kadrach i płacach, czy controllingu. 
Obecnie jest w trakcie zdobywania kwalifikacji na doradcę podatkowego. 

 

 


 

17 Październik 2022Samochód w działalności gospodarczej

Od samochodu firmowego można odliczać VAT w 100% - TYLE ŻE należy spełnić określone warunki.

Pierwszy warunek – należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy samochód faktycznie będzie używany tylko i wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Drugi warunek – należy złożyć informację do urzędu skarbowego VAT-26 (o czym poniżej)

Trzeci warunek – przygotowywanie stosownej dokumentacji

 

Dokument VAT-26 należy złożyć w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce korzystać z pełnego odliczenia VATU z tytułu wydatków związanych z samochodem, który ma być używany TYLKO i WYŁĄZCNIE do celów działalności gospodarczej. Formalność ta oczywiście nie dotyczy pojazdów, które spełniają techniczne warunki ujęte w ustawie o VAT np. koparka czy ładowarka, czyli tak właściwie dokument VAT -26 dotyczy samochodów osobowych.

 

SLIM VAT 2 wprowadził kluczową zmianę dotyczącą informacji VAT-26. Kiedyś faktycznie problemem dla podatników były zbyt krótkie terminy dotyczące złożenia tej informacji – należało złożyć VAT 26 w terminie 7 dni od dnia pierwszego wydatku, co było problemowe, bo niekiedy brakowało dokumentów, czy brakowało informacji o numerze rejestracyjnym auta.

Od października 2021 r. terminy te zostały wydłużone. Czas na dostarczenie informacji VAT – 26 został zgodnie z ustawą o VAT wydłużony, tj. informację taką należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, gdzie był poniesiony pierwszy wydatek na ten samochód.

Oczywiście może się zdarzyć, że przedsiębiorca zapomni dokonać tego obowiązku. Nic straconego – będzie mógł złożyć informację później, ale musi liczyć się z tym, że wcześniejsze udokumentowane wydatki niestety nie będą mogły zostać rozliczone w 100%  VATu, a w 50% VATu. Przekazanie opóźnionej informacji VAT 26 powoduje, że pojazd wykorzystywany jest do działalności gospodarczej dopiero od miesiąca, w którym złożono spóźnioną informację, a tym samym dopiero od tego miesiąca należy kwalifikować VAT do rozliczenia w 100%.

 

W ramach usługi współpracy:

  • Przygotujemy dla Państwa wewnętrzy regulamin użytkowania pojazdu w firmie do celów działalności gospodarczej,
  • Przekażemy informację nt. wypełniania ewidencji przebiegu pojazdów,
  • Złożymy wspólnie informację VAT-26 do Urzędu Skarbowego,
  • Możecie Państwo liczyć na naszą pomoc prawną w razie pytań i wątpliwości.

Zapraszamy do kontaktu.