Adrian Bednarski – właściciel Kancelarii Prawno-Księgowej, absolwent kierunków prawo oraz zarządzanie firmą, Mediator Sądowy, Doradca Obywatelski oraz Certyfikowany Inspektor Danych Osobowych – posiada długoletnie doświadczenie nie tylko w pracy prawnika, ale także w księgowości, kadrach i płacach, czy controllingu. 
Obecnie jest w trakcie zdobywania kwalifikacji na doradcę podatkowego. 

 

 


 

18 Kwiecień 2022Ustawa o rachunkowości - zmiana od 2022 r. dotycząca spółek

Od 2022 r. obowiązuje uproszczenie z zakresu podpisywania sprawozdań finansowych. Dotychczas sprawozdania finansowe musiały być podpisywane elektronicznie przez wszystkich członków zarządu i osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Najbardziej problemowe było to w podmiotach, które miały zarządy wieloosobowe, bo trzeba było zdobyć podpis elektroniczny każdego członka zarządu w odpowiednim czasie. Obecnie, zgodnie z Art. 52 Ustawy o rachunkowości sprawozdanie może podpisać jedna osoba z zarządu mimo wieloosobowej reprezentacji spółki i (bez zmian) osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Oczywiście jest to jedna z metod, jakie może zastosować spółka, gdyż wcześniejsze przepisy również mogą być stosowane.

Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 ustawy sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Oświadczenia pozostałych członków zarządu, którzy nie podpisują bezpośrednio sprawozdania finansowego, sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Oświadczenia mogą być sporządzone w wersji papierowej i podpisane własnoręcznym podpisem, ale osoba która podpisuje sprawozdanie finansowe i tak będzie musiała sporządzić kopie elektroniczne tych dokumentów.