CENNIK

Każdy klient uzyskuje ofertę adekwatną do zakresu pracy i dokonanych ustaleń między naszą Kancelarią, a Państwa firmą. Za nasze usługi wystawiana jest faktura VAT ze stawką 23% podatku VAT. Ceny uzależnione są od formy usługi, ilości dokumentów, rodzaju ewidencji księgowej, skali prowadzonej działalności czy liczby zatrudnionych pracowników. Możliwość negocjacji cen.

Księgowość

Księgi handlowe – księgowość pełna 0-5 dokumentów – od 1000 zł netto; kolejne 10 dokumentów - 150 zł netto
Księgi handlowe – księgowość uproszczona 0-5 dokumentów – od 600 zł netto; kolejne 10 dokumentów - 100 zł netto 
Książka Przychodów i Rozchodów 0-5 dokumentów – od 300 zł netto; kolejne 10 dokumentów - 50 zł netto
Ewidencja przychodu – ryczałt 0-5 dokumentów – od 200 zł netto; kolejne 10 dokumentów - 50 zł netto
Ewidencja środków trwałych - bezpłatnie
VAT – bezpłatnie
Podatek dochodowy roczny dla osób fizycznych – w cenie
Podatek dochodowy roczny dla osób prawnych – w cenie
Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, uzgodnienia ksiąg w trakcie roku – od 1000 zł
Wnioski o interpretację – od 500 zł/wniosek
Zaświadczenia, Sprawozdania GUS, NBP, raporty (np. kasowy), deklaracje PFRON, Upomnienia – zakres wg umowy – 50 zł
Korekty dokumentów z winy zleceniodawcy – 50 zł/h
Sprawozdania finansowe roczne – od 1000 zł

Kadry i Płace

Kadry, Płace, ZUS (w tym prowadzenie akt osobowych pracownika) – od 50 zł/mc/os.
ZUS – rozliczenia właściciela w cenie
Delegacje krajowe – 10 zł/szt.
Delegacje zagraniczne – 20 zł/szt.
Sporządzenie umów o pracę/ umów cywilnoprawnych/ umów B2B / konsultacje – 50 zł/h

Usługi prawne

Konsultacja w prawnikiem, porady ekonomiczno-finansowe – jedna darmowa w miesiącu, 100 zł/h netto w przypadku kolejnych
Zakładanie działalności – w cenie
Pomoc w likwidacji firmy – działalność gospodarcza – od 300 zł netto
Pomoc w likwidacji firmy – KSH – od 1000 zł netto
Opinie prawne – od 250 zł netto
Sporządzanie dokumentacji prawnej – 100 zł/h netto
Mediacja – 150 zł/h netto
Pełnomocnictwo w sprawach prawnych, prowadzenia sprawy - cywilna, karna, administracyjna - indywidualna wycena

Podróże służbowe

Podróże służbowe

14 Styczeń 2023

Podróże służbowe w 2023

 

Samochód w działalności gospodarczej

Samochód w działalności gospodarczej

17 Październik 2022

Zyskaj na VAT!

 

Dofinansowanie do elektrycznych samochodów

Dofinansowanie do elektrycznych samochodów

08 Październik 2022

Czy są to kwoty netto czy brutto?