CENNIK

Każdy klient uzyskuje ofertę adekwatną do zakresu pracy i dokonanych ustaleń między naszą Kancelarią, a Państwa firmą. Za nasze usługi wystawiana jest faktura VAT ze stawką 23% podatku VAT. Ceny uzależnione są od formy usługi, ilości dokumentów, rodzaju ewidencji księgowej, skali prowadzonej działalności czy liczby zatrudnionych pracowników. Możliwość negocjacji cen.

Księgowość

Księgi handlowe – księgowość pełna 0-10 dokumentów – od 600 zł netto; kolejne 10 dokumentów - 100 zł netto
Księgi handlowe – księgowość uproszczona 0-10 dokumentów – od 300 zł netto; kolejne 10 dokumentów - 70 zł netto 
Książka Przychodów i Rozchodów 0-10 dokumentów – od 200 zł netto; kolejne 10 dokumentów - 40 zł netto
Ewidencja przychodu – ryczałt – od 150 zł netto; kolejne 10 dokumentów - 30 zł netto
Ewidencja środków trwałych - bezpłatnie do 20 środków trwałych
VAT – od 70 zł/mc
Podatek dochodowy dla osób fizycznych – od 70 zł
Podatek dochodowy dla osób prawnych – od 500 zł
Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, uzgodnienia ksiąg w trakcie roku – od 500 zł
Wnioski o interpretację – od 400 zł/wniosek
Zaświadczenia, Sprawozdania GUS, NBP, raporty (np. kasowy), deklaracje PFRON, Upomnienia – zakres wg umowy – 50 zł
Korekty dokumentów z winy zleceniodawcy – 100 zł/h
Sprawozdania finansowe w trakcie roku – cząstkowe – od 300 zł
Sprawozdania finansowe roczne – od 500 zł

Kadry i Płace

Kadry, Płace, ZUS (w tym prowadzenie akt osobowych pracownika) – od 70 zł/mc/os.
ZUS – rozliczenia właściciela od 2022 r. – 70 zł/mc/os.
Delegacje krajowe – 20 zł/szt.
Delegacje zagraniczne – 30 zł/szt.
Sporządzenie umów o pracę/ umów cywilnoprawnych/ umów B2B / konsultacje – 50 zł/h
Zaświadczenia od ZUS – 50 zł/szt.

Usługi prawne

Konsultacja w prawnikiem, porady ekonomiczno-finansowe – jedna darmowa w miesiącu, 50 zł/h w przypadku kolejnych
Zakładanie działalności – 50 zł/h
Pomoc w likwidacji firmy – działalność gospodarcza – 150 zł
Pomoc w likwidacji firmy – KSH – 1500 zł
Opinie prawne – od 200 zł
Sporządzanie dokumentacji prawnej – 50 zł/h
Mediacja – 100 zł/h

Inne

Dojazd do klienta po dokumenty/ Dojazd na spotkania u klienta – bezpłatnie
Darmowa konsultacja - raz w miesiącu
Wydruki dokumentów na życzenie klienta – 0,30 zł/szt.
Skan dokumentów na życzenie klienta – 0,10 zł/szt.

Samochód w działalności gospodarczej

Samochód w działalności gospodarczej

17 Październik 2022

Zyskaj na VAT!

 

Dofinansowanie do elektrycznych samochodów

Dofinansowanie do elektrycznych samochodów

08 Październik 2022

Czy są to kwoty netto czy brutto?

 

Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna

30 Wrzesień 2022

Prosta Spółka Akcyjna – nowa możliwość w zakładaniu działalności gospodarczej od 2021 r. Konkurencyjnie w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy do spółki akcyjnej na pewno różni się kwotą wniesienia kapitału, który jest stosunkowo niski w porównaniu do pozostałych dwóch spółek kapitałowych – niewątpliwie stanowi to plus zakładania tej formy spółki, gdyż wystarczy wnieść 1 zł kapitału.

 

Ustawa o rachunkowości - zmiana od 2022 r. dotycząca spółek

Ustawa o rachunkowości - zmiana od 2022 r. dotycząca spółek

18 Kwiecień 2022

Od 2022 r. obowiązuje uproszczenie z zakresu podpisywania sprawozdań finansowych. Dotychczas sprawozdania finansowe musiały być podpisywane elektronicznie przez wszystkich członków zarządu i osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Najbardziej problemowe było to w podmiotach, które miały zarządy wieloosobowe, bo trzeba było zdobyć podpis elektroniczny każdego członka zarządu w odpowiednim czasie.

 

Polski Ład w 2022 – terminy w księgowości.

Polski Ład w 2022 – terminy w księgowości.

10 Marzec 2022

W dniu 15.11.2021 r. została podpisana przez Prezydenta Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, m.in. Prawo przedsiębiorców, czy Ustawa o VAT.