USŁUGI PRAWNE

Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę z naszą kancelarią, uzyskają Państwo szeroką ofertę obsługi prawnej, a m.in.:

 • konsultacje prawne,
 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • zakładanie działalności gospodarczej,
 • dokumentacja KRS,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism,
 • opiniowanie i sporządzanie umów, statutów, regulaminów,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • reprezentacja przed sądem (tylko i wyłącznie w przypadku stałego zlecenia na podstawie art. 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego),
 • reprezentacja przed organem administracyjnym,
 • uczestniczenie w negocjacjach,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z kodeksem spółek handlowych,
 • podwykonawstwo dla firm prawniczych,
 • badania prawne firm.

Właściciel Kancelarii Prawno-Księgowej uzyskał wpis do „rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów” zgodnie z Art. 129a Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (z późn.zm.). W związku z zamieszczonym wpisem, Kancelaria może wykonywać poniższe usługi:

 • tworzenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • dokonanie wpisów poprzez umożliwienie osobie pełnienia funkcji członka zarządu lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • zapewnianie siedziby, adresu prowadzonej działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Podróże służbowe

Podróże służbowe

14 Styczeń 2023

Podróże służbowe w 2023

 

Samochód w działalności gospodarczej

Samochód w działalności gospodarczej

17 Październik 2022

Zyskaj na VAT!

 

Dofinansowanie do elektrycznych samochodów

Dofinansowanie do elektrycznych samochodów

08 Październik 2022

Czy są to kwoty netto czy brutto?