USŁUGI PRAWNE

Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę z naszą kancelarią, uzyskają Państwo szeroką ofertę obsługi prawnej, a m.in.:

 • konsultacje prawne,
 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • zakładanie działalności gospodarczej,
 • dokumentacja KRS,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism,
 • opiniowanie i sporządzanie umów, statutów, regulaminów,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • reprezentacja przed sądem (tylko i wyłącznie w przypadku stałego zlecenia na podstawie art. 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego),
 • reprezentacja przed organem administracyjnym,
 • uczestniczenie w negocjacjach,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z kodeksem spółek handlowych,
 • podwykonawstwo dla firm prawniczych,
 • badania prawne firm.

Właściciel Kancelarii Prawno-Księgowej uzyskał wpis do „rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów” zgodnie z Art. 129a Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (z późn.zm.). W związku z zamieszczonym wpisem, Kancelaria może wykonywać poniższe usługi:

 • tworzenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • dokonanie wpisów poprzez umożliwienie osobie pełnienia funkcji członka zarządu lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • zapewnianie siedziby, adresu prowadzonej działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Promocja!

Promocja!

19 Czerwiec 2024

 

Podróże służbowe

Podróże służbowe

14 Styczeń 2023

Podróże służbowe w 2023

 

Samochód w działalności gospodarczej

Samochód w działalności gospodarczej

17 Październik 2022

Zyskaj na VAT!

 

Dofinansowanie do elektrycznych samochodów

Dofinansowanie do elektrycznych samochodów

08 Październik 2022

Czy są to kwoty netto czy brutto?