USŁUGI PRAWNE

Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę z naszą kancelarią, uzyskają Państwo szeroką ofertę obsługi prawnej, a m.in.:

 • konsultacje prawne,
 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • zakładanie działalności gospodarczej,
 • dokumentacja KRS,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism,
 • opiniowanie i sporządzanie umów, statutów, regulaminów,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • reprezentacja przed sądem (tylko i wyłącznie w przypadku stałego zlecenia na podstawie art. 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego),
 • reprezentacja przed organem administracyjnym,
 • uczestniczenie w negocjacjach,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z kodeksem spółek handlowych,
 • podwykonawstwo dla firm prawniczych,
 • badania prawne firm.

Właściciel Kancelarii Prawno-Księgowej uzyskał wpis do „rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów” zgodnie z Art. 129a Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (z późn.zm.). W związku z zamieszczonym wpisem, Kancelaria może wykonywać poniższe usługi:

 • tworzenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • dokonanie wpisów poprzez umożliwienie osobie pełnienia funkcji członka zarządu lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • zapewnianie siedziby, adresu prowadzonej działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Samochód w działalności gospodarczej

Samochód w działalności gospodarczej

17 Październik 2022

Zyskaj na VAT!

 

Dofinansowanie do elektrycznych samochodów

Dofinansowanie do elektrycznych samochodów

08 Październik 2022

Czy są to kwoty netto czy brutto?

 

Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna

30 Wrzesień 2022

Prosta Spółka Akcyjna – nowa możliwość w zakładaniu działalności gospodarczej od 2021 r. Konkurencyjnie w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy do spółki akcyjnej na pewno różni się kwotą wniesienia kapitału, który jest stosunkowo niski w porównaniu do pozostałych dwóch spółek kapitałowych – niewątpliwie stanowi to plus zakładania tej formy spółki, gdyż wystarczy wnieść 1 zł kapitału.

 

Ustawa o rachunkowości - zmiana od 2022 r. dotycząca spółek

Ustawa o rachunkowości - zmiana od 2022 r. dotycząca spółek

18 Kwiecień 2022

Od 2022 r. obowiązuje uproszczenie z zakresu podpisywania sprawozdań finansowych. Dotychczas sprawozdania finansowe musiały być podpisywane elektronicznie przez wszystkich członków zarządu i osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Najbardziej problemowe było to w podmiotach, które miały zarządy wieloosobowe, bo trzeba było zdobyć podpis elektroniczny każdego członka zarządu w odpowiednim czasie.

 

Polski Ład w 2022 – terminy w księgowości.

Polski Ład w 2022 – terminy w księgowości.

10 Marzec 2022

W dniu 15.11.2021 r. została podpisana przez Prezydenta Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, m.in. Prawo przedsiębiorców, czy Ustawa o VAT.